Evenementen

Lage Landen Atelier VU Brussel

In het eerste semester van dit collegejaar wordt door de Master Vertaalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel het seminarie “Literair vertalen Duits” georganiseerd. Hierin wordt naast een gedetailleerde bespreking van de verschillende vertaalversies van de studenten door vertaalster Anne Folkertsma ook ingegaan op het beroep van literair vertaler: hoe begin je er bijvoorbeeld aan? En hoe verloopt het redactieproces?

De Lage Landen Ateliers worden ondersteund door het ELV. Meer over aanvraag van een atelier.

Wat?Lage Landen Atelier VU Brussel
Waar?Brussel, België
Wanneer?25/11/2015