Evenementen

Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen

Tijdstip: 9.30 - 16.30 uur
Locatie: Fontys Pabo Den Bosch, Frans Fransenstraat 15
Inschrijven: digitaal inschrijfformulier

De tienduizenden vluchtelingenkinderen die Nederland het afgelopen jaar binnen kwamen hebben zich over het land verspreid. Elke school in Nederland staat daarom voor de vraag hoe deze kinderen goed onderwijs geboden kan worden. Dat betekent adequaat tweede-taalonderwijs, het bevorderen van een goede sfeer in de klas en een samenwerking tussen leerlingen, leraren en ouders. Tegelijk rijzen er vragen over het hanteren van taal in andere vakken binnen een school-taalbeleid dat ook is doordacht op het aanbieden van onderwijs in het Engels en het gebruik van andere moedertalen dan Nederlands.

Diverse opleidingen in Nederland en Vlaanderen zoeken hier hun weg in, (her-)ontwikkelen een aanbod om nieuwe leraren de kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig zijn voor onderwijs in heterogene groepen. Deze en andere instanties verzorgen een professionaliserings-aanbod om de urgente vragen uit de praktijk te beantwoorden. Hoe kunnen opleiders en nascholers samen leren, door uitwisseling van goede praktijken en doelgerichte ontwikkeling van een passend aanbod?

Deze studiedag beoogt de stand van zaken op te maken in opleidingen en professionalisering van leraren en educatief werkers in voorschool, basisschool en voortgezet onderwijs. Maar dat niet alleen: van deelnemers vragen we een actieve inbreng in het creatief zoeken naar mogelijkheden om snel het opleidingsaanbod te actualiseren. Ontwikkelt u die minor waar nu juist behoefte aan is, heeft u behoefte aan contact met collega’s over ontwikkelen van een positieve houding naar meertaligheid, zoekt u opleidingsmaterialen met de laatste inzichten in tweede-taaldidactiek? Kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van (onderdelen van) een pakket opleidingsmaterialen?

Naast plenaire momenten met inbreng vanuit onderwijs- en opleidingsveld en onderzoek zijn er daarom deze dag vooral interactieve besprekingen rond deelthema’s. Daar werken we bijvoorbeeld aan een eerste formulering van benodigde specifieke bekwaamheden die een kader kunnen vormen voor opleiding en professionalisering. We bespreken een mogelijk landelijke website met (multimodale) scholingsmaterialen en de uitwerking van een meertalig beleid. De dag wordt afgesloten door concrete opbrengsten en voorgestelde acties voor te leggen aan relevante opleidingsmanagers, beleidsmakers en politiek.

U kunt zich aanmelden voor deze dag via het formulier dat u HIER kunt aanklikken. Geeft u daar vooral ook uw eigen behoeften en mogelijke inbreng aan. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en uiterlijk 20 juni een uitgewerkt programma.

Deze studiedag is een initiatief van het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen, praktisch ondersteund door Fontys hogescholen en financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie. Voor verdere contacten en vragen: drs. Vital Hanssen. (Fontys Hogeschool Kind en Educatie pabo Venlo)

Deelname is kostenloos. We hopen op een grote opkomst.

Namens het lectoreninitiatief,

Anne Kerkhoff (lector Fontys Hogescholen Tilburg)
Maaike Hajer (lector Hogeschool Utrecht)

Wat?Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen
Waar?Den Bosch , Nederland
Wanneer?05/07/2016 tot 05/07/2016
Meer informatie?Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen
drs. Vital Hanssen
v.hanssen@fontys.nl
Digitaal inschrijfformulier