Evenementen

Lerarendag VU: ‘De canon in de klas? Literatuurgeschiedenis op school’

Literatuurgeschiedenis op school

Met de woorden 'Fuck de canon' wist schrijver en columnist Christiaan Weijts begin 2016 de Nederlandse literaire gemoederen op te schrikken door in NRC Handelsblad van leer te trekken tegen de literatuurlijst op school. Hij schreef: 'Altijd weer Max Havelaar, die afgrijselijke monumentale baksteen die een effectief moordwapen is voor élk sluimerend vonkje literaire interesse.' Het effect van zijn column was duidelijk: velen klommen direct in de hoogste boom. Anti- en pro-kanongeluiden vulden de kranten en de social media. Verontruste leraren schreven ingezonden brieven, schrijver Philip Huf was tegen een lijst, NRC Handelsblad meldde in het hoofdcommentaar juist dat het de taak van de leraar was de Max Havelaar te doen schitteren.

Het woord canon duikt de laatste jaren in verschillende contexten op en zorgt in de regel voor discussie. Maar wat is een canon eigenlijk? En waarom stelden Vlaamse onderzoekers in 2015 'een dynamische canon' van de Nederlandse literatuur vast in 51 teksten terwijl de meeste literatuurwetenschappers zich juist niet richten op de literaire klassieken maar een breder perspectief kiezen?

Tijdens de Lerarendag op vrijdag 7 oktober 2016 komen deze en andere vragen aan bod en geven docenten letterkunde van de opleiding Nederlands: Literatuur en Samenleving een kijkje in hun onderzoekskeuken en werpen ze een wetenschappelijke blik op al dan niet canonieke teksten. Een van de doelstellingen van deze studiedag is onze collega’s in het voortgezet onderwijs te laten zien hoe ze met deze materie direct in de klas aan de slag kunnen.

Wat?Lerarendag VU: ‘De canon in de klas? Literatuurgeschiedenis op school’
Waar?Amsterdam ,
Wanneer?07/10/2016
Meer informatie?Vrije Universiteit Amsterdam
j.h.c.bel@vu.nl
Flyer en programma