Evenementen

Ronde Tafel gesprek: De Grenzen aan Taal - Uitdagingen and Challenges

Er blijkt in landen als Nederland, Duitsland, België en Zuid-Afrika een overweldigende en haast wel onrechtvaardige opmars van het Engels als 'onderwijstaal' te zijn. In hoeverre is dit een verlies voor het Nederlands, Duits en Afrikaans? En in hoeverre speelt het imago (de historische beeldvorming) van het Afrikaans en Duits nog steeds een rol in het middelbaar en hoger onderwijs ? Rehabilitatie van het Nederlands, Afrikaans en Duits betekent ook rehabilitatie van het Engels, maar het spreekniveau van het Engels is vaak - behalve bij de 'jonge' generatie - niet goed genoeg. Hoe speelt het Nederlandse onderwijs daar op in?

Over de volgende stellingen zal gedebatteerd worden:

  • Als Nederland internationaal een rol wil blijven spelen, moet het onderwijs hier ook in het Engels gegeven worden.
  • Onderwijs in bijv. het Afrikaans is iets uit het verleden.
  • Als het Engels ook in Duitsland belangrijker wordt, is het niet meer nodig om in Nederland Duits te leren. De taalband tussen Nederlands en Afrikaans is interessant, maar draagt nauwelijks bij aan de belangstelling voor Zuid-Afrika, Vlaanderen en Nederland.
  • We moeten accepteren dat Nederlands, Duits en Afrikaans alleen nog maar op lokaal niveau een rol zullen spelen (m.u.v. Geesteswetenschappen?).
  • Het enige antwoord op the English challenge is goed tweetalig onderwijs vanaf het begin en consequent ingevoerd op alle volgstudies en leerniveaus.

Onder leiding van taaljournalist en schrijver Jan Kuitenbrouwer gaan een aantal internationale en nationale experts met elkaar in gesprek; Piet Gerbrandy (UvA en medeschrijver van het manifest over Engelstalig onderwijs in de Geesteswetenschappen), Henning Radke (Duitsland Instituut over de situatie van de Duitse taal in Nederland en de vergelijkbare situatie in Duitsland (steeds meer mengwoorden ('Denglisch'), Wannie Carstens (Noord-West Universiteit, ZA) over de positie van het Afrikaans op de Universiteiten en binnen het onderwijs in Zuid-Afrika; Axel Buyse licht de Vlaamse kant van deze kwestie toe (Vlamingen zijn immers bekend met de taalstrijd). Ook zal Leo Lentz (UU en lid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren) het nieuwe beleidsstuk van de Nederlandse Taalunie over dit onderwerp presenteren.

Programma:
13.30 - 14.00 uur: inloop
14.00 - 15.00 uur: presentatie stellingen
15.00 - 15.15 uur: korte pauze
15.15 - 16.30 uur: ronde-tafel-gesprek o.l.v. Jan Kuitenbrouwer met gasten
16.30 - 17.30 uur: borrel

Toegang gratis, reserveren verplicht : evenementen@zuidafrikahuis.nl
Locatie: Sociëteit Arti & Amicitiae, Rokin 112 Amsterdam (Begane Grond, links in de hal).

Wat?Ronde Tafel gesprek: De Grenzen aan Taal - Uitdagingen and Challenges
Publieksprogramma i.k.v. Jaarvergadering Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?29/10/2016
Meer informatie?Stichting Zuid-Afrikahuis
evenementen@zuidafrikahuis.nl