Evenementen

Conferentie van Maastricht

Als motto voor deze conferentie is vanwege het feit dat de meester zelf 400 jaar geleden is overleden, gekozen voor ‘Zonder Shakespeare geen Netflix’. Ofwel: de wezenlijke elementen van goed drama, zowel in het vrolijke als ook in het ernstige genre, werden reeds door Shakespeare ten tonele gevoerd. Of het verhaal nu op de planken plaats vindt, als film of als tv-serie: graaf je even iets dieper, dan vind je Shakespeare. Maar de vraag kan opgeworpen worden of die handgrepen voor de eeuwigheid zijn bedoeld of dat ze regelmatig aanpassing behoeven. En in welke richting? Met andere woorden: in welke richting beweegt zich de kunst van het dramaschrijven? Daarmee wordt niet alleen bedoeld: verandert objectief gezien de snelheid waarmee het verhaal wordt verteld? En evenzeer aan welke uitbreiding of verdieping zal het drama onderhevig zijn? En waar zijn de uiterlijke elementen van die veranderingen herkenbaar zijn? De toelichting op die vragen zal altijd een concreet karakter hebben, omdat er gesproken wordt vanuit de praktijk van het schrijven.

Wat?Conferentie van Maastricht
Vlaams-Nederlandse ontmoetingen van drama- en scenarioschrijvers
Waar?Maastricht, Nederland
Wanneer?18/11/2016 tot 19/11/2016
Meer informatie?Stichting Dramaastricht
Jan Volleberg
janvolleberg@gmail.com
Dramaastricht