Evenementen

Goede redenen voor foute taal

Een open symposium over taalregels in het brein en in de maatschappij. Iedereen die geïnteresseerd is in taal, is welkom!

Waarom maken we taalfouten? Alleen uit slordigheid? Taalkundig onderzoek laat zien dat er achter taalfouten soms verrassend veel logica schuilgaat. Immers: taal leeft en kent zelforganisatie. Maar wat als deze zelforganisatie in strijd is met de geldende taalnormen?

In dit publiekssymposium presenteren vier taalkundigen uit Nederland en België hun goede redenen voor foute taal. Zij gaan in gesprek met het hoofd taalbeleid van de Nederlandse Taalunie. Een jonge leraar Nederlands debatteert mee vanuit het onderwijs.

Toegang is gratis, aanmelding verplicht: http://goederedenenvoorfoutetaal.nl/

Programma
12.30 Inloop en koffie & thee
13.00 Welkom (moderatie: Alwin Kloekhorst, Universiteit Leiden)
13.05 – 13.40 Lezing Jenny Audring (Universiteit Leiden)
13.40 – 14.15 Lezing Dominiek Sandra (Universiteit Antwerpen)
14.15 – 14.45 Koffie & thee
14.45 – 15.20 Lezing Helen de Hoop (Universiteit Nijmegen)
15.20 – 15.55 Lezing Peter-Arno Coppen (Universiteit Nijmegen)
16.00 – 17.00 Paneldiscussie met Kevin R. De Coninck (Taalunie) en Henk ter Haar (Guido Arnhem)
17.00 Borrel

Wat?Goede redenen voor foute taal
Waar?Leiden , Nederland
Wanneer?24/02/2017
Meer informatie?Universiteit Leiden
Jenny Audring
j.audring@hum.leidenuniv.nl
Goede redenen voor foute taal