Evenementen

Symposium letterkundige neerlandistiek

Het is alweer meer dan een decennium geleden dat het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde een themanummer publiceerde over de toekomstperspectieven van de Nederlandse letterkunde. 'Hoe verder?', luidde de vraag die samenstellers Ernst van Alphen en Frans-Willem Korsten zichzelf en de medewerkers aan het nummer (2004) stelden. In hun inleidende artikel opperden zij dat de neerlandistiek wellicht stervende was. Die diagnose blijkt anno 2016 niet in een overleden patiënt te hebben geresulteerd, maar het is wel goed weer eens op de gezondheid en vruchtbaarheid van het vak te reflecteren. In ruim tien jaar tijd is het veld immers van samenstelling veranderd, zijn er (dus) nieuwe onderzoeksrichtingen ingeslagen en zijn de infrastructurele randvoorwaarden gewijzigd, zowel financieel als organisatorisch (nieuwe onderzoeksprogramma’s, brede Masters). Genoeg reden voor de leerstoel Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit om op 30 en 31 maart 2017 een bijeenkomst te organiseren met en voor vakgenoten, die beoogt de inhoudelijke stand van zaken op te maken rond de nationale en internationale letterkundige neerlandistiek. Wat is de huidige positie van ons vak in landelijk perspectief, vanuit internationaal oogpunt, wetenschappelijk en maatschappelijk?

Sophie Reinders, ook werkzaam aan de UU, is mede-organisator, en Saskia Pieterse, Jeroen Dera en Martine Veldhuizen leveren een bijdrage aan het programma.

Meer informatie en het volledige programma vind je op Neder-L.

Wat?Symposium letterkundige neerlandistiek
Dreef de zwarte bui schaduwend voorbij? Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium
Waar?Nijmegen , Nederland
Wanneer?30/03/2017 tot 31/03/2017
Meer informatie?Radboud Universiteit
zwartebui@let.ru.nl