Evenementen

MEERtaligheid dan ooit

In Brussel worden meer dan vijftig verschillende talen gesproken. Minder dan de helft van de jongeren spreekt thuis Frans of Nederlands. Tien procent van de Brusselse bevolking kent geen Nederlands, Frans of Engels. In Brussel is meertaligheid is een dagelijkse realiteit. Ook in Vlaanderen neemt de veeltaligheid toe. Dat creëert heel wat mogelijkheden, maar het roept ook vragen op.

Alumni Letteren van de KU Leuven en de Taalunie zetten samen een project op rond dat thema. Meertaligheid dan ooit: een tijdschrift, een lezing en een debat.
Kader Abdolah komt spreken over zijn leven als Perzisch schrijver in een Nederlandstalige omgeving, over hoe een schrijver kan overleven in een samenleving die niet de zijne is.
Na de voorstelling van het tijdschrift Meertaligheid dan ooit debatteren Geert Van Istendael (socioloog, auteur en essayist) , Emiel Lamberts (historicus), Johan Leman (antropoloog en voormalig directeur van het Centrum van Gelijkekansenbeleid en Racismebestrijding) en Bart Dobbelaere (journalist).
De muzikale adempauzes worden verzorgd door Klaas Delrue (Yevgueni) en Stefan Dixon.

Praktisch: zaterdag 22 april 2017 om 13.30 uur in Studio 1 van Flagey, Heilig-Kruisplein in 1050 Elsene.
De toegang is 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Het aantal plaatsen is beperkt en daarom dienen de toeschouwers zich vooraf in te schrijven via https://alumninet.alum.kuleuven.be/nl/activiteit/meertaligheid-dan-ooit

Gesteund door de Taalunie, De Cavalerie, Immo Detiège en Acco.

Wat?MEERtaligheid dan ooit
Waar?Brussel, België
Wanneer?22/04/2017
Meer informatie?Alumni Letteren Leuven
Website