Evenementen

Naar een Nederlands taalbeleid?

Moeten we wat doen aan de opmars van het Engels in Nederland, en ons meer op andere talen richten? Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor het taalbeleid in Europa?

Hoe blijft de broodnodige communicatie mogelijk met alle expats, immigranten, vluchtelingen en hoe gaan sectoren als de zorg, het bedrijfsleven, onderwijs, en rechtspraak om met talen en meertaligheid? En wat doen we in Nederland met straattaal, streektalen, dialecten, vormen van taalgebruik met een heel eigen dynamiek?

Al deze vragen maken de noodzaak van een breed gedragen Nederlands taalbeleid pijnlijk zichtbaar. In het rapport Talen voor Nederland geeft de KNAW een voorzet in de discussie hierover.

Sprekers

* Pieter Muysken, voorzitter van de commissie Talen voor Nederland en hoogleraar algemene taalwetenschap Radboud Universiteit Nijmegen
* Hans Bennis, Algemeen Secretaris Taalunie
* Margot van Mulken, hoogleraar internationale bedrijfscommunicatie Radboud Universiteit Nijmegen

Korte pitches vanuit verschillende maatschappelijke sectoren, discussie met de zaal over een Nederlands taalbeleid.

Aanmelden

U bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via dit aanmeldformulier.

Wat?Naar een Nederlands taalbeleid?
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?05/02/2018
Meer informatie?KNAW
geertjan.de.vugt@knaw.nl
Naar een Nederlands taalbeleid?