Evenementen

Onderwijs in Belgisch en Nederlands Limburg

De inhoud van het programma is samengesteld aan de hand van de deelnemersevaluatie van de eerste ontmoetingsdag in 2018 en de inbreng van een gemengde adviesgroep met vertegenwoordiging uit de het onderwijs in de beide Limburgen. De bedoeling is verder in te gaan op de knelpunten en de moeilijkheden/mogelijkheden om over de grens samen te werken ten voordele van ons onderwijs, het personeel en van de leerlingen/studenten.

Voor wie

Inspecties, docenten en studenten lerarenopleidingen, leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs, leden van schoolbesturen, docenten en leerkrachten navorming/postgraduaten, centra leerlingenbegeleiding, zorgcoördinatoren.

Aanmelden voor 1 maart via anvlimburgen@telenet.be

Wat?Onderwijs in Belgisch en Nederlands Limburg
Tweede ontmoetingsdag in Maastricht
Waar?Maastricht,
Wanneer?14/03/2019
Meer informatie?Praktische informatie en programma