Evenementen

Uitreiking Taalunie Onderwijsprijs

De jury van de Taalunie Onderwijsprijs onder voorzitterschap van Fritz Spliethoff, voorzitter van het Platform Onderwijs Nederlands, heeft op 10 maart 2004 de genomineerden bekend gemaakt voor de Taalunie Onderwijsprijs.

Taalunie Onderwijsprijs
Met de Taalunie Onderwijsprijs worden scholen in Nederland en Vlaanderen onderscheiden die op een innovatieve manier omgaan met onderwijs in en van het Nederlands. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan de meest vernieuwende en doelmatige projecten op dit terrein. Dit jaar zal er zowel een prijs van 8000 euro zijn voor het basisonderwijs als voor het voortgezet\secundair onderwijs. Een jury van deskundigen op het gebied van taalonderwijs heeft uit de 29 inzendingen zes projecten genomineerd: drie voor het basisonderwijs en drie voor het voortgezet/secundair onderwijs.

Genomineerde projecten basisonderwijs:
  1. Het verhalenatelier van de De La Reyschool uit Den Haag (NL) stimuleert het schrijf- en leesplezier bij kinderen door hen zelf actief multimediaal aan de slag te laten gaan met allerhande verhalen.
  2. Spelen(d)-leren -spelen van de Basisschool Sint Paulus uit Ukkel (B) wil de taalvaardigheid Nederlands bevorderen door kinderen in een natuurlijke speelcontext met het Nederlands in contact te brengen.
  3. Taalvorming van De Avonturijn uit Amsterdam (NL) sluit aan bij het taalniveau van ieder individueel kind en ontwikkelt het taalgevoel van kinderen onder meer aan de hand van eigen teksten.
Genomineerde projecten voortgezet/secundair onderwijs:
  1. Toren van Babel-brug van de VIP school Toren van Babel uit Gent (B) ondersteunt anderstalige nieuwkomers en helpt hen door te stromen naar een gepaste plek in het reguliere onderwijs.
  2. Het huis van mijn grootmoeder van de Educatieve Faculteit Amsterdam (NL) spreekt vele talige vaardigheden van kinderen aan en leert hen omgaan met ICT en met culturele verschillen.
  3. Bazar in Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek (NL) in samenwerking met verschillende scholen zet leerlingen in het vmbo aan tot lezen en organiseert een brede waaier van activiteiten rond boek en cultuur.
Uitreiking prijs in de Tweede Kamer te Den Haag
Op woensdag 31 maart 2004 worden de genomineerde projecten voorgesteld in woord en beeld (video) aan een gemengd publiek van onderwijsdeskundigen, docenten en politici. Na de vertoning maakt de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Hoeven de winnaars bekend en overhandigt zij de prijzen aan de winnende scholen.

Nederlandse Taalunie
In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Nederlandse Taalunie en haar werkterreinen is te vinden op www.taalunieversum.org.

Wat?Uitreiking Taalunie Onderwijsprijs
Vernieuwende projecten onderwijs Nederlands dingen mee naar geldbedrag van 8000 euro
Waar?Den Haag, Nederland
Wanneer?31/03/2004