Evenementen

KANTL-studiedag 'Bron van inspiratie'

De studiedag 'Bron van inspiratie' van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Koningstraat 18, B-9000 Gent) vindt plaats op donderdag 22 april 2004 en bestaat uit twee thematische delen. In de voormiddag wordt het Academie-archief voorgesteld en worden de mogelijkheden en beperkingen van dit archief aangestipt. Daarnaast worden enkele vernieuwende theoretische ontsluitingsmodellen voor culturele archieven toegelicht. Deze lezingen fungeren als 'inspiratiebron' en moeten het debat rond de ontsluiting van culturele archieven stimuleren. In de namiddag komen vier vorsers uit uiteenlopende disciplines aan het woord. Zij lieten zich 'inspireren' door het Academiearchief en stellen hun lopend onderzoek voor.

Nadere informatie: Neder-L 0403.27.

Wat?KANTL-studiedag 'Bron van inspiratie'
Waar?Gent,
Wanneer?22/04/2004