Evenementen

Conferentie Taalgericht Vakonderwijs

Het uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs is dat leerlingen leren in rijke contexten, met veel interactie en met de nodige steun om ze tot hoge prestaties te brengen. Leerlingen leren dan taal én vak. Voor vakdocenten is dat echter een hele omslag. Het Platform Taalgericht Vakonderwijs organiseert daarom op 13 mei a.s. in Slot Zeist de zesde Landelijke Werkconferentie voor en door docenten over taalgericht vakonderwijs met als thema "Context, interactie en taalsteun in vaklessen".

In meer dan twintig presentaties laten docenten, taalcoördinatoren en schoolleiders zien hoe zij taalgericht vakonderwijs toepassen in hun onderwijs. Onderzoekers presenteren de laatste ontwikkelingen en resultaten. En platforminstellingen geven workshops over het ontwerpen van een taalgerichte les, het bedenken van goede samenwerkingsopdrachten of bijvoorbeeld het integreren van Nederlands in andere vakken.

Meer informatie en een aanmeld-formulier vindt u op www.taalgerichtvakonderwijs.nl

Wat?Conferentie Taalgericht Vakonderwijs
Waar?Slot Zeist, Nederland
Wanneer?13/05/2004
Meer informatie?Theun Meestringa
(053) 4840 359
t.meestringa@slo.nl