Evenementen

Symposium 'Bloemlezingen van vertaalde poëzie'

De themagroep Poëzieanalyse van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap heeft zich voorgenomen in januari 2005 een symposium te organiseren rond het thema bloemlezingen van poëzie in vertaling. Daarbij gaat de speciale aandacht uit naar bloemlezingen van dichters, invloedrijke bloemlezingen of anthologieën uit de wereldliteratuur die van literatuur- of cultuurhistorisch belang worden geacht. Zwaartepunten daarbij zijn de gemaakte selectie, de persoon van de bloemlezer, de rol van het voorwoord, de poging tot de canonvorming door de bloemlezingen en de invloed van de selectie op de ontwikkeling van de poëzie in het algemeen en die van de bloemlezer in het bijzonder. Centraal in het symposium staan de sleutelmomenten en sleutelfiguren uit de geschiedenis van het poëzievertalen in het Nederlandse taalgebied, met bijzondere aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland. Vertaalde poëzie wordt gezien als concreet vormgegeven receptie en als gematerialiseerde dialoog tussen dichters uit verschillende talen.

Onderzoekers in Nederland en Vlaanderen worden hierbij van harte uitgenodigd voorstellen te doen voor een bijdrage aan het symposium. Deadline voor de voorstellen (titel en korte omschrijving volstaan) is 31 mei 2004. Reacties aan: ton.naaijkens@let.uu.nl.

Nadere informatie: Neder-L 0404.41.

Wat?Symposium 'Bloemlezingen van vertaalde poëzie'
Call for papers
Waar?Utrecht, Nederland
Wanneer?27/01/2005 tot 28/01/2005