Evenementen

Gronings symposium 'Nederlandse literatuur in het buitenland'

  • Symposium Nederlandse literatuur in het buitenland
    Object: Nederlandse literatuur in het buitenland.
    Methode: onbekend.

    Vormen van methodologisch onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied.
  • Call for papers (zie ook http://www.rug.nl/let/objectnederlandseliteratuur)
  • Verlengde deadline tot 15 juni

Op 29 en 30 oktober 2004 wordt er een symposium georganiseerd over de theoretische en methodologische uitgangspunten voor receptieonderzoek naar vertaalde literatuur door een daartoe in het leven geroepen interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam.

U wordt van harte uitgenodigd om uw overwegingen aangaande één of meer specifieke benaderingen die hieronder genoemd staan, te presenteren en te onderbouwen. Omdat dit een jong, zich nog ontwikkelend terrein is, zal het symposium een inventariserend karakter hebben, met als doel het bij elkaar brengen van onderzoekers op dit terrein en het stimuleren van de discussie.

Nadere informatie (incl. deelnameformulier): Neder-L 0404.23.

Wat?Gronings symposium 'Nederlandse literatuur in het buitenland'
Call for papers
Waar?Groningen, Nederland
Wanneer?29/10/2004 tot 30/10/2004