Evenementen

Afscheidscollege prof. Aarnoutse over taalontwikkeling kinderen

Taal moet zowel in de eerste jaren van het basisonderwijs een prominentere plaats krijgen, alsook in de periode daarvoor. In de tijd van 0-4 jaar vindt de sterkste ontwikkeling op het gebied van taal plaats. Die jaren zijn van cruciaal belang voor de taalontwikkeling van de kinderen. Als in die tijd de omgeving voor te weinig uitdaging en aanbod zorgt, is de kans groot dat taalachterstanden ontstaan. Achterstanden die later niet of nauwelijks kunnen worden ingelopen. Het is dan ook van het grootste belang dat in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven veel aandacht aan taal wordt gegeven. Dat betoogt prof. Cor Aarnoutse, hoogleraar onderwijskunde en onderwijs in de Nederlandse taal in de rede 'Ontwikkeling van de beginnende geletterdheid' die hij uitspreekt bij zijn afscheid, in de aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen op vrijdag 4 juni 2004; aanvang: 15.45 uur.

Aarnoutse heeft veel onderzoek gedaan naar taal- en leesontwikkeling van kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool, naar de praktijk van het onderwijs in begrijpend lezen en het effect van methodieken om het onderwijs te verbeteren. Aarnoutse vertrekt ook als directeur van het in 1996 opgerichte landelijke Expertisecentrum Nederlands. Dat centrum heeft als doel vernieuwing van het taalonderwijs en verbetering van opleiding en begeleiding van leraren.

Nadere informatie: persbericht KU Nijmegen.

Wat?Afscheidscollege prof. Aarnoutse over taalontwikkeling kinderen
Waar?Nijmegen, Nederland
Wanneer?04/06/2004