Evenementen

Oratie prof. Knoors over regulier basisonderwijs aan dove kinderen

Oratie prof. dr. H. Knoors, getiteld 'Regulier basisonderwijs voor dove kinderen: een lonkend perspectief?', donderdag 24 juni 2004, 15.45 uur, aula Katholieke Universiteit Nijmegen.

Ondanks de toegenomen maatschappelijke participatie van dove mensen, blijft het aantal dove kinderen dat regulier basisonderwijs volgt gering. In zijn inaugurele rede gaat prof. dr. Harry Knoors - bijzonder hoogleraar Onderwijs aan en opvoeding van prelinguale auditieve gehandicapten - in op de oorzaken hiervan. De toegankelijkheid van de communicatie, de sociale relaties van dove kinderen en hun schoolprestaties komen aan bod. Knoors laat zien dat de terughoudendheid onnodig is en dat regulier basisonderwijs voor veel meer dove kinderen dan nu het geval is een lonkend perspectief kan zijn. Hij sluit zelfs niet uit dat een reguliere schoolsetting een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder dove kinderen en jongeren. Knoors benadrukt wel dat differentiatie in plaatsing noodzakelijk is. Hij is met name geporteerd van het groepsgewijs plaatsen van dove kinderen in klassen met horende leeftijdsgenoten.

Prof. dr. Harry Knoors (H.Knoors@viataal.nl) is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit der Sociale wetenschappen met als leeropdracht Onderwijs aan en opvoeding van prelinguale auditieve gehandicapten. Hij is directeur van Diagnostisch Centrum Viataal, een instelling voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een auditieve en communicatieve beperking. Knoors was zowel lid van de Commissie Nederlandse Gebarentaal als van de Gezondheidsraad inzake de advisering op het gebied van cochleaire implantatie bij dove kinderen.

Wat?Oratie prof. Knoors over regulier basisonderwijs aan dove kinderen
Waar?Nijmegen, Nederland
Wanneer?24/06/2004