Evenementen

Conferentie Groot Gelijk?!

Conferentie over gelijke onderwijskansen (GOK) in Vlaanderen
In het Cultureel Centrum De Werf in Aalst (België)

Dagelijks zetten duizenden leerkrachten, begeleiders en anderen mensen in en rond het onderwijs zich in om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Toch is het geen evidente zaak om elk kind evenveel kansen te bieden. Gelijke onderwijskansen creëren is dan ook een blijvende bezorgdheid voor het hele onderwijs.

Onderwerp: met deze studiedag wil de Steunpunt Associatie enerzijds terugblikken op het gevoerde GOK-beleid en anderzijds een voorzet geven voor het werken aan gelijke onderwijskansen in de toekomst. Die voorzet bestaat onder andere uit de presentatie van een visietekst op gelijke onderwijskansen. De dag wordt verder ingevuld met debatten, workshops en lezingen rond concrete facetten van GOK-thema's.

Door wie:de organisatie gebeurt door de Steunpunt Associatie, die bestaat uit het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal (KULeuven), Steunpunt Intercultureel Onderwijs (Universiteit Gent), Expertisecentrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (KULeuven)

De Steunpunt Associatie heeft een lange traditie om het onderwijs op dit vlak te ondersteunen. Meer dan tien jaar werken het Steunpunt NT2, Steunpunt ICO en ECEGO samen met scholen en allerlei onderwijsinstanties in de projecten Onderwijsvoorrangsbeleid en Zorgverbreding, en vanaf 2001 binnen het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK).

Meer informatie vindt u op de conferentie-website: www.grootgelijk.be

Wat?Conferentie Groot Gelijk?!
Conferentie over gelijke onderwijskansen in Vlaanderen
Waar?Aalst, België
Wanneer?23/11/2004
Meer informatie?Steunpunt NT2 - Steunpunt ICO - ECEGO
Marleen Colpin
016 32 53 71
016 32 53 60
Website