Evenementen

Internationale conferentie over Taakgericht Taalonderwijs

Van theorie naar praktijk. Internationale conferentie over Taakgericht Taalonderwijs

Organisatie door het Centrum voor Taal en Migratie - Steunpunt NT2 (Katholieke Universiteit Leuven - België)

Deze conferentie heeft tot doel specialisten in de toegepaste taalkunde en de onderwijslinguïstiek bijeen te brengen om zich te bezinnen over het potentieel van taakgericht taalonderwijs (Task-Based Language Teaching, TBLT) ter bevordering van eerste-, tweede- en/of vreemdetaalverwerving. Veel aandacht zal uitgaan naar de implementatie van TBLT in de klas.
Naast het verkennen van de theoretische uitgangspunten van taakgericht taalonderwijs, willen we tijdens deze conferentie dieper ingaan op hoe taakgericht taalonderwijs in de klaspraktijk kan worden gerealiseerd. We bekijken dit op het vlak van lerarenopleidingen, leerplannen, materiaalontwikkeling, ontwikkeling van toetsmethodes, enzovoort.

Op het programma staan posterpresentaties, paperpresentaties, workshops, symposia en plenaire lezingen. Deze conferentie beoogt levendige discussies teweeg te brengen, gekoppeld aan ervaringsuitwisselingen tussen taalkundigen uit verschillende hoeken van de wereld over lopende onderzoeken en over praktijkervaringen met betrekking tot de theorie en de toepassing van taakgericht taalonderwijs.

Plenaire sprekers:
- Michael LONG, University of Maryland
- John NORRIS, Northern Arizona University

Meer informatie:
website: www.tblt.org
e-mail: tblt@arts.kuleuven.ac.be

Wat?Internationale conferentie over Taakgericht Taalonderwijs
Van theorie naar praktijk
Waar?Leuven, België
Wanneer?21/09/2005 tot 23/09/2005
Meer informatie?Centrum voor Taal & Migratie - Steunpunt NT2
Website