Evenementen

Authentiek materiaal in de klas

Deze nascholingscursus is bedoeld om leraren te helpen bij het maken van lesmateriaal, dat uitgaat van authentiek materiaal. Tijdens de cursus wordt door de deelnemers zelf materiaal ontwikkeld, waardoor de cursist ook handigheid in het ontwikkelen van dit soort materiaal krijgt. Bovendien worden er veel mogelijkheden aangereikt om geschikt materiaal te vinden, zelfs vanuit de thuissituatie als de docent weer terug is van deze cursus.

De cursus vindt plaats in Nederlandstalig gebied, op een mooi kasteel in Vlaanderen vlak bij de Nederlandse grens. Het is dan ook een onderdompeling, een taalbad voor de deelnemers. Er wordt veel in groepen gewerkt aan concrete opdrachten. De cursisten zullen dus ook onderling veel communiceren en dat is interessant omdat ze op deze manier ook leren kennen wat er in andere landen gebeurt op het gebied van het onderwijs Nederlands.

Het materiaal dat tijdens de cursus ontwikkeld is, zal na afloop gebundeld worden en aan iedere deelnemer ter beschikking worden gesteld. Het zal later ook gebruikt worden binnen het steunpunt dat de Nederlandse Taalunie inricht voor docenten Nederlands in de grensgebieden van Nederland en Vlaanderen.

Doelgroep

Docenten/leerkrachten Nederlands in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de grensgebieden.

Doelstelling

Kennis maken met de mogelijkheden van authentiek materiaal in het onderwijs Nederlands. Na deze minileergang zijn de deelnemers in staat om zelf authentiek materiaal te verwerven, te selecteren, te beoordelen en te didactiseren aan de hand van de geldende leerdoelen. Er wordt in kleine groepen gewerkt aan taakgerichte opdrachten; de werktaal zal (zoveel mogelijk) Nederlands zijn.

Inhoud en programma

Dinsdag 2 november

Vanaf 11.00 uur:

Aankomst en registratie

12.00-13.00 uur:

Kennismaking, icebreaker en gezamenlijke lunch

13.30 - 17.00 uur:

Begin leergang

 • Wat is (semi-)authentiek materiaal (aan de hand van onder meer zelf meegebracht materiaal)?
 • Welke vormen van authentiek materiaal zijn er?
 • Waarom authentiek materiaal?

  • Motivatie
  • "Echtheid"
  • Beter resultaat
 • Presentatie van voorbeelden van bestaand gedidactiseerd, authentiek materiaal.
 • Evaluatie van gepresenteerd materiaal in kleine groepjes aan de hand van criteria.
 • Bespreking evaluatie van gepresenteerd materiaal.

Vanaf 18.00 uur:

Gezamenlijk diner

Woensdag 3 november

08.30 - 12.30 uur:

 • Richtlijnen voor het selecteren van authentiek materiaal aan de hand van doelstellingen
 • Inzet geselecteerd materiaal:
 • Introductie: het plaatsen van het materiaal in de context van de leerlingen
 • Presentatie: het laten kennis maken met het materiaal
 • Exploitatie/interpretatie door middel van opdrachten
 • Creatieve verwerking: discussie, simulatie, eigen ervaringen

Opzetten van project voor materiaalontwikkeling (op donderdag en vrijdag) in kleine groepjes (afhankelijk van leerlingendoelgroep, doelstellingen enz.)

Waar vinden we materiaal, ook als de docent weer "thuis" is?

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 17.30 uur

 • Werken in kleine groepen met ter beschikking gesteld authentiek materiaal voor luisteren, spreken en lezen, schrijven
 • Principes voor het didactiseren van authentiek materiaal: mogelijkheden en beperkingen
 • Presentatie resultaten van opdracht in kleine groepen
 • Evaluatie resultaten

Vanaf 18.00 uur

Diner.

Donderdag 4 november

09.00 - 14.00 uur

Excursie Maastricht/Hasselt met concrete opdrachten voor het zoeken van authentiek materiaal voor lezen, spreken en luisteren en schrijven. Lunch ter plekke.

14.00 - 17.30 uur

Didactiseren van verzameld materiaal tijdens excursie (in groepen)

18.00 uur

Diner

Vrijdag 5 november

09.00-12.30 uur:

 • Afronding didactiseren van verzameld materiaal (in groepen)
 • Presenteren van materiaal
 • Evaluatie nascholing

Vanaf 12.30 uur

Lunch en terugreis

Locatie

AldenBiesen

Wat?Authentiek materiaal in de klas
minileergang
Waar?Alden-Biesen, België
Wanneer?02/11/2004 tot 05/11/2004
Meer informatie?Nederlandse Taalunie
Hellmuth Van Berlo
+ 31 70 346 95 48
+ 31 70 365 98 18
Nederlandse Taalunie Postbus 10595 2501 HN Den Haag Nederland
hvanberlo@taalunie.org