Evenementen

Presentatie projecten Mens-Machine Interactie

Het IOP Mens-Machine Interactie subsidieert onderzoek dat de innovatiekracht van de Nederlandse bedrijven op dit gebied kan helpen vergroten. In de eerste fase van dit IOP zijn twaalf projecten gehonoreerd die nu hun voltooiing naderen of die recentelijk zijn afgerond. Intussen is de tweede fase van het IOP MMI van start gegaan en staan zes nieuwe projecten in de steigers.

Om de informatie over lopende en nieuwe projecten in brede kring te verspreiden organiseert SenterNovem een tweedaags evenement in Veldhoven. Op de eerste dag bespreken de deelnemers de vorderingen van de lopende en (net) afgesloten projecten. Tijdens de tweede dag zetten de nieuwe projecten hun doelstelling en werkwijze uiteen en worden de zogenaamde begeleidingscommissies gevormd.

Dit tweedaagse evenement is informatief voor iedereen die belangstelling heeft voor onderzoek op het gebied van mens-systeem interactie. Het evenement is in het bijzonder van belang voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zij komen rechtstreeks in contact met uitvoerders en projectleiders en kunnen verkennen hoe zij voordeel kunnen doen met de bereikte of beoogde onderzoeksresultaten.

Zie: http://www.senter.nl/iopmmi.

Wat?Presentatie projecten Mens-Machine Interactie
Waar?Veldhoven,
Wanneer?11/11/2004 tot 12/11/2004