Evenementen

Lezing M. Mathijsen over Piet Paaljens

Neerlandica Marita Mathijsen spreekt over de negentiende-eeuwse humoristische dichter met een tragisch kant; François HaverSchmidt, beter bekend onder zijn pseudoniem Piet Paaltjens. Mathijsen bezorgde recent (samen met Dick Welsink) een , van uitgebreid commentaar voorziene, nieuwe uitgave van de grote poëtische klassieker uit de 19e eeuw Snikken en grimlachjes. Zij zal over de biografische feiten spreken en iets vertellen over het poëtische klimaat in HaverSchmidts tijd, de invloeden die hij heeft ondergaan van met name Heine en ingaan op de vraag wat nu het bijzondere was van het werk van HaverSchmidt/Paaltjens.

Toegangsprijs: EUR 5. Reserveren gewenst.
Plaats: De Burcht - Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, Amsterdam.
Tijd: zondag 21 november 2004, 14.00 uur.
Nadere informatie: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl.

Wat?Lezing M. Mathijsen over Piet Paaljens
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?21/11/2004
Meer informatie?Website