Evenementen

Studiedag 'Het boek als object van onderzoek'

Naar aanleiding van Antwerpen Wereldboekenstad organiseert de Universiteit Antwerpen in samenwerking met ABC2004, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en het Museum Plantin-Moretus op donderdag 25 november 2004 een studiedag voor promovendi in het kader van de doctoraatsopleiding.

Alle promovendi in de richtingen Taal & Letteren, Geschiedenis en Wijsbegeerte hebben in hun onderzoek te maken met teksten. Meestal zijn deze teksten als boek verspreid, maar zelden staat men stil bij het belang van de tekstdrager, i.c. het gedrukte boek. Allerlei instanties, zoals uitgevers, drukkers en boekhandelaars functioneren als middelaar tussen auteur en lezer. De technische mogelijkheden en beperkingen die door de tijden heen sterk evolueerden, bepalen hoe en in welke vorm de tekst zijn lezer bereikt. De organisatoren willen de promovendi inzicht verschaffen in de manier waarop het gedrukte boek ontstaat, zowel in het verleden als vandaag, en hen laten kennismaken met een aantal aspecten van het boek die vaak veronachtzaamd worden bij het bestuderen van de tekst.

In de voormiddag kunnen de deelnemers in een workshop het ontstaan van een boek van manuscript tot boekhandel volgen met een demonstratie van een drukpers en een rondleiding in het Museum Plantin-Moretus. In de namiddag zullen drie gerenommeerde boekwetenschappers en een hedendaagse uitgever een aantal aspecten van het boekbedrijf nader belichten.

Nadere informatie: Neder-L 0410.36.

Wat?Studiedag 'Het boek als object van onderzoek'
Waar?Antwerpen, België
Wanneer?25/11/2004