Evenementen

Discussiemiddag 'Nieuwe perspectieven in het letterkundig onderzoek'

De Raad voor Geesteswetenschappen van de KNAW organiseert in samenwerking met de Onderzoekschool Literatuurwetenschap op vrijdagmiddag 26 november 2004 een discussiemiddag (in het Radisson SAS Hotel, Rusland 17, Amsterdam) over:

Nieuwe perspectieven in het letterkundig onderzoek

In het voorjaar van 2004 publiceerde de KNAW het verkenningsadvies 'Gij letterdames en gij letterheren.' Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland. In dit advies wordt onder meer gewezen op de veranderde positie van het letterkundig onderzoek, in Nederland en daarbuiten. De reikwijdte van wat onder de noemer 'literatuur' bestudeerd wordt, is aanmerkelijk groter geworden. Niet alleen wordt onderzoek gedaan naar auteurs en genres die enkele decennia geleden eerder als perifeer werden beschouwd. Ook worden naast geschreven teksten allerlei andere soorten cultuuruitingen, in woord, beeld of een ander medium als 'teksten' bestudeerd. Literatuur wordt steeds meer gezien als één vorm van representatie temidden van andere die in samenhang met andere culturele verschijnselen bestudeerd dient te worden. Naast contextualisering is ook interdisciplinariteit een sleutelbegrip geworden. Ze opent nieuwe perspectieven voor de literatuurwetenschap in een veranderd academisch landschap en daagt ons tevens uit om te komen tot een nieuwe plaatsbepaling van de literatuurwetenschap binnen het bredere veld van de cultuurstudies.

Nadere informatie: Neder-L 0410.35.

Wat?Discussiemiddag 'Nieuwe perspectieven in het letterkundig onderzoek'
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?26/11/2004