Evenementen

Symposium 'Verdwenen in de 19e eeuw'

Subject: Sym: 0411.28: Symposium 'Verdwenen in de negentiende eeuw', Amsterdam, za 20 november 2004

Op 20 november 2004 organiseert de Werkgroep 19e Eeuw het symposium 'Verdwenen in de negentiende eeuw' in de aula van het Van Gogh Museum in Amsterdam (Paulus Potterstraat 7).

In de negentiende eeuw hebben talrijke vernieuwingen plaatsgevonden. Voor een groot deel rusten onze huidige sociale, artistieke en technische opvattingen en praktijken op het fundament dat in de negentiende eeuw is gelegd. Ook de wereld om ons heen is in veel gevallen nog ingericht naar negentiende-eeuws model. Maar in de negentiende eeuw is ook zeer veel verdwenen. Soms werd dit betreurd, zoals de teloorgang van stedelijk en landschappelijk schoon, soms toegejuicht, zoals de afschaffing van de slavernij.

Over het verdwijnen van tal van zaken in de negentiende eeuw en de wijze waarop de negentiende-eeuwers dat verdwijnen ervoeren, gaat dit symposium.

Nadere informatie: Neder-L 0411.28.

Wat?Symposium 'Verdwenen in de 19e eeuw'
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?20/11/2004