Evenementen

Uitreiking VU-eredoctoraat aan Gerrit Krol

De Vrije Universiteit Amsterdam zal, bij gelegenheid van haar 125e verjaardag, op 20 oktober 2005, een eredoctoraat verlenen aan de heer Gerrit Krol (op voordracht van de Faculteit der Letteren), 1934, schrijver, wegens zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse cultuur door een vorm van schrijverschap die uitmuntende literaire kwaliteit paart aan theoretische reflectie en inzichten uit de wetenschappen, in het bijzonder de exacte wetenschappen en de wijsbegeerte.

Wat?Uitreiking VU-eredoctoraat aan Gerrit Krol
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?20/10/2005