Evenementen

Workshop Analyse en Generering van Prosodie

Deze workshop ter gelegenheid van het einde van het Antwerps-Tilburgse VNC-project PROSIT brengt onderzoekers bijeen die zich bezighouden met prosodie. In taal- en spraakonderzoek is prosodie een bron of een doel. Als bron bevat prosodie belangrijke informatie voor mens-mens-interactie én mens-machine-interactie. Recent onderzoek laat zien dat prosodie voor een deel automatisch uit het spraaksignaal geëxtraheerd kan worden voor gebruik in het communicatieproces. Als doel is prosodie een essentieel onderdeel van natuurlijk klinkende en contextueel adequate spraaksynthese. Recent onderzoek laat zien dat prosodie grotendeels automatisch voorspeld kan worden op basis van analyse van de invoertekst. In deze workshop komen beide typen onderzoek aan de orde in de context van dialoogsystemen, spraaksynthese, perceptiestudies, taalgeneratie, en taalkundige analyse. Bijdragen van Diane Litman, Olga van Herwijnen, Nicole Gregoire, Rob van Son, Tommy Ingulfsen, Erwin Marsi, Mariet Theune en Marc Swerts.

De workshop vindt plaats aan de Universiteit van Tilburg. Deelname is gratis.

Zie: http://ilk.uvt.nl/prosit/workshop.html.

Wat?Workshop Analyse en Generering van Prosodie
Waar?Tilburg,
Wanneer?21/12/2004