Evenementen

Congres 'Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname'

(Persbericht Nederlandse Taalunie, d.d. 16 december 2004:)

Deelname Republiek Suriname aan de Taalunie een feit

Sinds deze week is de deelname van de Republiek Suriname aan de Nederlandse Taalunie een feit. In de afgelopen dagen zijn de laatste formele handelingen verricht die noodzakelijk waren voor het in werking treden van de associatie.

Op 12 december 2003 tekenden het Comité van Ministers van de Taalunie en Minister Sandriman in Brussel een associatieovereenkomst tot samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal binnen de Taalunie. In de tussenliggende periode is door betrokken partijen gewerkt aan de formele bekrachtiging. Nu staat niets concrete deelname aan reguliere Taalunieactiviteiten en gezamenlijke nieuwe projecten meer in de weg.

Op 12, 13 en 14 januari 2005 zal in Paramaribo een congres plaatsvinden met als titel: Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname. Het congres markeert onder meer de start van specifieke samenwerking op het terrein van het onderwijs Nederlands als vak en als instructietaal in de meertalige Surinaamse context. (Praktijk)deskundigen uit Suriname, Vlaanderen en Nederland discussiëren samen over mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit van het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het onderwijs in het binnenland.

Minister Sandriman en twee van zijn Nederlandse en Vlaamse collega’s binnen de Taalunie, Minister Van der Hoeven en Minister Anciaux, onderstrepen met hun aanwezigheid het belang van het congres. De verwachtingen over de resultaten zijn hoog gespannen. Het streven is om samen met (praktijk)deskundigen uit Suriname, Vlaanderen en Nederland een programma voor te bereiden, gericht op de ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs in en van het Nederlands in Suriname.

In de afgelopen weken is in Paramaribo hard gewerkt aan de voorbereiding van het congres. Voor Suriname is een voorbereidingscommissie ingesteld bestaande uit: mevrouw U. Adhin, mevrouw L. Gobardhan (voorzitter), mevrouw I. Krishnadath en mevrouw J. Smith. Daarnaast hebben mevrouw L. Asin en mevrouw S. Sitaldin een belangrijke bijdrage geleverd aan het congres. De heer J. Pawiroredjo, directeur Cultuur, en de heer A. Kallan, directeur Onderwijs, bieden ondersteuning vanuit de overheid. Namens de Taalunie waren begin december mevrouw L. van den Bosch, algemeen secretaris, en mevrouw M. Bolhuis, senior projectleider, aanwezig. In januari zal een grotere delegatie uit Vlaanderen en Nederland de voorbereidingscommissie in Suriname komen versterken.

Meer informatie over de samenwerking tussen Suriname, Vlaanderen en Nederland in Taalunieverband is te vinden op www.taalunieversum.org/taalunie/.

Wat?Congres 'Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname'
Waar?Paramaribo, Surniname
Wanneer?12/01/2005 tot 14/01/2005