Evenementen

Lezing over rederijkers in de 19e eeuw

Op 30 januari 2005 om 14.00 uur geeft Oscars Westers een lezing, getiteld: 'Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw'. Toegangsprijs: 5 euro. Reserveren gewenst. Plaats: De Burcht - Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam, www.deburcht-vakbondsmuseum.nl.

Historicus Oscar Westers spreekt over zijn boek Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw. Het boek, waarop Westers is gepromoveerd, beschrijft de opkomst, bloei en verval van het verschijnsel 'Rederijkerskamers', genootschappen die zich bezig hielden met het voordragen van poëzie en het opvoeren van toneelstukken. In het midden van de negentiende eeuw ontstonden deze genootschappen uit (aanvankelijk) de hogere burgerij met de bedoeling het opkomende burgerdom in contact te brengen met het werk van dichters als Hooft, Vondel, Bilderdijk en de literaire toppers van die tijd. Gaandeweg ontwikkelden de Rederijkerskamers zich echter meer in meer in de richting van een beschavingsinstrument voor de middenklasse met de nadruk op aankweken van een nationaal gezind burgerschapsideaal. Tollens groeide uit tot de meest voorgedragen dichter en in zijn kielzog ging de zogenaamde 'huiselijke poëzie' de bijeenkomsten domineren. Dit was voor de vorming van de literaire smaak van het burgerdom een terugslag, maar droeg wel wezenlijk bij aan het versterken van hun zelfbewustzijn en hun sociale emancipatie.

Wat?Lezing over rederijkers in de 19e eeuw
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?30/01/2005
Meer informatie?De Burcht – Vakbondsmuseum
Jos Baars
020-6241166
Website