Evenementen

Informatiebijeenkomst over de BNTL

Op vrijdag 21 januari 2005 staat in een bijeenkomst in het Trippenhuis de toekomst van de BNTL (de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap) centraal. Wiljan van den Akker, directeur Instituten Geestes- en sociale wetenschappen KNAW, zal de besluitvorming rond de BNTL toelichten. Henk Wals, directeur van het Constantijn Huygens-Instituut, schetst de plaats die de BNTL binnen het CHI zal gaan innemen. Karina van Dalen-Oskam, hoofd van de afdeling Neerlandistiek van het NIWI, gaat nader in op de plannen voor de vernieuwing van de BNTL.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Trippenhuis, in de Tinbergenzaal, op Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Alle geïnteresseerden zijn hierbij van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Programma:

  • 15.00 u.: Wiljan van den Akker (voorzitter) - Achtergronden bij de vernieuwing van de BNTL
  • 15.20 u.: Henk Wals - De BNTL en het CHI
  • 15.30 u.: Karina van Dalen-Oskam - De BNTL van de toekomst
Aansluitend gelegenheid tot vragen en discussie, gevolgd door een borrel.

Nadere informatie: Neder-L 0501.07 en 0501.08.

Wat?Informatiebijeenkomst over de BNTL
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?21/01/2005