Evenementen

4th International Maastricht- Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning

De Maastricht-£odz colloquia bieden een internationaal discussieforum voor theoretici uit de vertaal- en tolkwetenschap en voor praktijkbeoefenaars uit dezelfde sector. Dit jaar staat het thema 'Vertaling en Betekenis' centraal. Volgende onderwerpen komen eveneens aan bod: 1) betekenis in vertalen/tolken vanuit het standpunt van de cognitieve wetenschap, lexicografie, pragmatiek enz. 2) Betekenis bij het vertalen/tolken van economische, politieke, wetenschappelijke teksten enz. 3) Evaluatie van de kwaliteit van vertalen/tolken en trainingsmodaliteiten. 4) De rol van vertaalmethodes en -strategieën in de praktijk en tijdens de opleiding van vertalers en tolken.

Wat?4th International Maastricht- Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning
Waar?£odz, Polen
Wanneer?23/09/2005 tot 25/09/2005
Meer informatie?Department of English Language, University of £odz
Prof. Dr habil. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
+48 42 636 6337
+48 42 636
Prof. Dr habil. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Department of English Language University of £odz Al. Kosciuszki 65 90-514 £odz Polen
6872duoduo@krysia.uni.lodz.pl
Website