Evenementen

5th Conference Hellenic Language and Terminology

Deze conferentie belicht de huidige situatie van de Griekse taal en terminologie zowel binnen de meertalige omgeving van de Europese Unie als in relatie met de eisen van de informatiemaatschappij. Daarnaast wil men via deze conferentie het terminologiewerk in Griekenland en Cyprus coördineren. Tijdens de conferentie komen de volgende items aan bod: diachronische aspecten van terminologie, taalkundige en ontologische principes van terminologie, didactiek van de terminologie, terminologie in bepaalde domeinen, standaardisatie en prestandaardisatie van terminologie, nieuwe technologieën en terminologie, terminologie en vertaling, activiteiten van terminologische verenigingen. De conferentie richt zich tot iedereen die interesse heeft voor de Griekse taal en voor terminologie.

Wat?5th Conference Hellenic Language and Terminology
Waar?Nicosia, Cyprus
Wanneer?13/10/2005 tot 15/10/2005
Meer informatie?Department of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Cyprus
Ms. Elizabeth Sivas
+357 99 86 59 89
+357 22 75 83 13
Ms. Elizabeth Sivas University of Cyprus Department of Byzantine and Modern Greek Studies P.O.B. 20537 1678 Nicosia Cyprus
cyprusling@ucy.ac.cy
Website