Evenementen

Symposium 'Achter de verhalen'

De vakgroep Nederlandse literatuurstudie van de K.U. Leuven organiseert op 15, 16 en 17 maart 2006 een colloquium voor neerlandici (intra en extra muros): 'Achter de verhalen. De Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw'.

Onze kijk op de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw wordt gestuurd door de verhalen die erover in omloop zijn. Wij hebben die zelf geschreven of we hebben ze gelezen in literatuurgeschiedenissen en in deelstudies. Een adequate weergave van het verleden is een illusie. Wij moeten het stellen met voorlopige uiteenzettingen, verhalen waarin altijd al eerdere verhalen doorklinken. Wij voegen er de onze aan toe, zonder dat er ooit een definitief verhaal denkbaar is. Bovendien gaan die verhalen nooit over literatuur alleen. Zij zijn vervlochten met filosofische, politieke en levensbeschouwelijke vertogen, visies en voorkeuren.

Wat is er gebeurd, onderweg tussen de literaire praktijk en de verhalen erover? Wat is beschreven, verborgen gebleven of overbelicht? Wie zijn hoofd- of nevenpersonages geworden: auteurs, teksten of lezers? Literaire, kritische, programmatische teksten of egodocumenten? Welke rol is er toebedeeld aan uitgevers, tijdschriften, kranten, boekhandels, bibliotheken, prijzen, de overheid.... Wat is er met de buitenwereld gebeurd? Is hij decor, indringer, of verborgen verteller? Hoe werden de bijzondere gevallen veralgemeend door ze onder te brengen in oeuvres, genres, periodes, tradities, stromingen en modellen? Vanuit welke vooronderstellingen of met welke bedoelingen? Hoe zijn dat tenslotte verhalen geworden? En van waaruit kijkt de verteller? Vanuit Nederland, Vlaanderen of vanuit 'het buitenland'?

Die vragen wil dit colloquium stellen. Van de sprekers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren waarin achter de verhalen gekeken wordt. Met als uitgangspunt een concrete casus uit de Nederlandse literatuur en literatuurstudie van de twintigste eeuw dienen de bijdragen na te denken over de bestaande verhalen en verhaaltjes, te laten zien hoe en waarom die tot stand gekomen zijn en welke de alternatieven zijn. Geen theoretische uiteenzettingen maar aanzetten tot nieuwe verhalen. Bijdragen kunnen zowel betrekking hebben op individuele teksten als op oeuvres, genres, groepen en stromingen. Zij kunnen gaan over de rol van instituties, mediatoren en opiniemakers, over u, ons en onze voorgangers.

Voorstellen voor bijdragen (duur: ongeveer 20 minuten), met de titel van de lezing, een samenvatting van 500-750 woorden en een kort cv, dienen voor 15 mei 2005 gericht te worden aan Eveline Vanfraussen of Elke Brems.
Publicatie van de proceedings wordt in het vooruitzicht gesteld.

Organiserend comité:
Dr. Elke Brems, Nederlandse literatuur (K.U.Leuven), Elke.Brems@arts.kuleuven.ac.be
Dr. Eveline Vanfraussen, Nederlandse literatuur (K.U.Leuven), Eveline.Vanfraussen@arts.kuleuven.ac.be
Prof.dr. Dirk de Geest, Nederlandse en Algemene Literatuurwetenschap (K.U.Leuven)
Prof.dr. Hugo Brems, Nederlandse literatuur (K.U.Leuven)

Info: http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/literary_studies/; bron: Neder-L 0502.24.

Wat?Symposium 'Achter de verhalen'
Waar?Leuven, België
Wanneer?15/03/2006 tot 17/03/2006