Evenementen

Colloquium 'Geen Engels, geen diploma? Taalgebruik en democratie in het Hoger Onderwijs'


Colloquium Geen Engels, geen diploma? Taalgebruik en democratie in het Hoger Onderwijs

Tijd en plaats: zaterdag 23 april 2005 in de Grote Aula van de Universiteit Gent.
Organisatie: Davidsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds
Programma en informatie (in pdf-formaat): http://www.davidsfonds.be/colloquium%202005.pdf

75 jaar geleden werd een begin gemaakt met de vernederlandsing van het universitair onderwijs in Vlaanderen. Komt dat proces nu al opnieuw tot een einde? De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden immers al hoofdzakelijk in het Engels gepubliceerd. Door internationale uitwisselingen van studenten en professoren groeit de druk om ook voor het onderwijs gebruik te maken van de nieuwe 'lingua franca'. Voor de derde cyclus lijkt dat al verworven. Maar er gaan stemmen op om ook in de Masters en zelfs in de Bachelors het Engels als onderwijstaal in te voeren.

In een unieke samenwerking willen de vijf Vlaamse cultuurfondsen (Davidsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds) de verjaardag vieren van de vernederlandsing van het Hoger Onderwijs. Getrouw aan een gedeelde traditie van alertheid voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, doen ze dat in de vorm van een interessant en actueel colloquium, waarin historici, taalwetenschappers en sociologen uit binnen- en buitenland hun visie geven over het wenselijke taalgebruik in het Hoger Onderwijs.

Sluit Vlaanderen zich op in een academisch getto als het een 75 jaar geleden gerealiseerde verworvenheid wil vrijwaren? Of betekent het anderstalig maken van het Hoger Onderwijs een stap terug in de democratisering ervan? Nederlands, Engels of Globish in het universitair onderwijs? Welke gevaren lopen we? Of welke kansen missen we? Allemaal vragen die op het colloquium aan de orde worden gesteld.

Bron: www.davidsfonds.be.

Wat?Colloquium 'Geen Engels, geen diploma? Taalgebruik en democratie in het Hoger Onderwijs'
Waar?Gent (Grote Aula Universiteit Gent), België
Wanneer?23/04/2005
Meer informatie?Davidsfonds
Website