Evenementen

Minileergang 'Authentiek luistermateriaal in de klas'

Minileergang
Authentiek luistermateriaal in de klas
Primair/onderbouw secundair onderwijs

ROLDUC-Kerkrade, 12 t/m 14 mei 2005

Deze nascholingscursus is bedoeld om leraren te helpen bij het maken van lesmateriaal, dat uitgaat van authentiek luistermateriaal. Niet alleen wordt tijdens de cursus door de deelnemers materiaal ontwikkeld, maar de cursist krijgt ook handigheid in het ontwikkelen van dit soort materiaal. Bovendien worden er veel mogelijkheden aangereikt om geschikt materiaal te vinden, zelfs vanuit de thuissituatie als de docent weer terug is van deze cursus.

De cursus vindt plaats in Nederlandstalig gebied, in de mooie voormalige abdij Rolduc in Nederland vlak bij de Duitse grens. Het is dan ook een onderdompeling, een taalbad voor de deelnemers. Er wordt veel in groepen gewerkt aan concrete opdrachten. De cursisten zullen dus ook onderling veel communiceren en dat is interessant omdat ze op deze manier kennis maken met wat er in andere landen gebeurt op het gebied van het onderwijs Nederlands.
Het materiaal dat tijdens de cursus ontwikkeld is, zal na afloop aan iedere deelnemer ter beschikking worden gesteld. Het zal later ook gebruikt worden binnen het steunpunt dat de Nederlandse Taalunie inricht voor docenten Nederlands in de grensgebieden van Nederland en Vlaanderen.

Doelgroep
Docenten/leerkrachten Nederlands in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de grensgebieden.

Doelstelling
Kennis maken met de mogelijkheden van authentiek luistermateriaal in het onderwijs Nederlands. Na deze minileergang zijn de deelnemers in staat om zelf authentiek materiaal te verwerven, te selecteren, te beoordelen en te didactiseren aan de hand van de geldende leerdoelen. Er wordt in kleine groepen gewerkt aan taakgerichte opdrachten; de werktaal zal (zoveel mogelijk) Nederlands zijn.

Programma

Woensdag 11 mei
Tot 21.00 uur Aankomst en registratie
Donderdag 12 mei
9.00 uur Kennismaking - ijsbreker
9.45 uur Toelichting op de nascholing/programma
10.15 uur Enkele voorbeelden van luistermateriaal
11.15 uur Succes van authentiek materiaal
12.30 uur Lunch
13.45 uur Aan de slag: wat kun je doen met....
16.00 uur Presentatie resultaten
18.00 uur Avondeten
Vrijdag 13 mei
9.00 uur Kennismaking met Eurobabelproject in Kerkrade/Herzogenrath
11.30 uur Hoe luistermateriaal verwerven?
12.30 uur Lunch
13.45 uur Aan de slag: opnamesessie en ontmoeting met kinderen
16.00 uur Start ontwikkeling lesmateriaal aan de hand van de opnamen
18.00 uur Diner
Zaterdag 14 mei
9.00 uur Afronding ontwikkeling lesmateriaal
12.00 uur Lunch
13.15 uur Presentatie lesmateriaal
15.15 uur Evaluatie en afronding
16.00 uur Terugreis

Wat?Minileergang 'Authentiek luistermateriaal in de klas'
Waar?Rolduc-Kerkrade, Nederland
Wanneer?12/05/2005 tot 15/05/2005