Evenementen

Kiliaanlezing 2005 door Roeland van Jout

Zoals ieder jaar organiseert de Kiliaanstichting in april, de sterfmaand van Cornelis Kiliaan, weer een Kiliaanlezing. Dit jaar vindt de lezing plaats op 22 april 2005, des namiddags om 15.00 uur, in zaal 104 van het P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, Amsterdam. De lezing wordt gehouden door Roeland van Hout en de titel ervan luidt:

D-kwadraat, lexicografische Dialectdata x Digitaal, wat levert dat op?

Roeland van Hout is hoogleraar toegepaste taalkunde en variatielinguïstiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoeksterrein omvat taalvariatie in de Nederlandse dialecten en het Nederlands. Hij is projectleider van het Limburgse en het Brabantse dialectwoordenboek, beide langlopende projecten die momenteel worden afgerond. Het is vanuit dat perspectief dat hij een bijzonder interesse heeft in lexicologische taalvariatie en de onderzoeksmogelijkheden die ontstaan door het inrichten van omvangrijke dialectgeografische databanken.

U kunt het P.C. Hoofthuis bereiken vanaf het Centraal Station met de tramlijnen 1, 2, 5, 13 en 17, uitstappen bij de halte Koninklijk Paleis / Magna Plaza, dat is twee haltes van CS. Het P.C. Hoofthuis ligt achter Magna Plaza, even de Molsteeg door en u staat al bijna voor de (draai-)deur. U kunt ook lopen vanaf het Centraal Station, via het Damrak naar de Dam, dan rechtsaf tot u achter het Paleis bent en tegenover Magna Plaza staat. Rechts daarvan is de Molsteeg, u loopt die door en dan staat ook u bijna voor de (draai)deur.

(NB: Eerder is aangekondigd dat deze lezing zou worden gehouden op 15 april. Door omstandigheden is deze datum dus verschoven naar 22 april.)

Wat?Kiliaanlezing 2005 door Roeland van Jout
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?22/04/2005