Evenementen

Promotie Cornelia Wermuth

Promotie van Cornelia Wermuh over het thema: Een framegebaseerde representatie van medische classificatierubrieken Het onderzoek vertrekt van het gegeven dat in het medische domein allerlei soorten informatie gecodeerd worden. Coderen houdt in dat gegevens die primair met behulp van natuurlijke taal vastgelegd worden naar gestructureerde informatie in de vorm van numerieke codes vertaald worden. Voor de codering worden coderingssystemen gebruikt. Die bestaan uit lijsten met numerieke codes en de talige omschrijving ervan, de zogenaamde rubrieken. De juiste interpretatie van een rubriek door de codeur is essentieel voor het correcte coderen van de medische informatie. In een casusstudie onderzoekt Maria-Cornelia Wermuth de interpretatieproblemen die rubrieken in de praktijk stellen en die onder andere door hun specifieke talige structuur veroorzaakt worden. Samengevat toont de studie aan dat de talige realisatie van rubrieken als elliptische nominale constructies zowel in de brontaal, het Engels, als ook in vertalingen aanleiding kunnen geven tot een reeks ambiguïteiten die door een framegebaseerde benadering voorkomen of opgelost kunnen worden. In de studie wordt een framegebaseerd representatiemodel ontwikkeld dat de conceptuele structuur van rubrieken op een geformaliseerde manier voorstelt en zodoende tot een optimalisatie van het coderingsproces leidt. Daarnaast worden een aantal bijkomende voordelen van die representatie onderzocht. De studie besluit met de beschrijving van een prototype voor een computerondersteunde editor die het gebruik van het framegebaseerde representatiemodel op verschillende niveaus illustreert. De promotie vindt plaats aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en gaat van start om 13u45.

Wat?Promotie Cornelia Wermuth
Een framegebaseerde benadering van classificatierubrieken: Cardiovasculaire rubrieken als case study
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?18/04/2005
Meer informatie?Vrije Universiteit Amsterdam
Cornelia Wermuth
+32 3 206 04 91
+32 3 206 04 99
Cornelia Wermuth Lessius Hogeschool Departement Vertalers en Tolken Sint-Andriesstraat 2 2000 Antwerpen België
Cornelia.Wermuth@lessius-ho.be