Evenementen

Inleiding Corpustaalkunde

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) organiseert twee keer per jaar een zomer- respectievelijk winterschool voor promovendi. De zomerschool van 2005 vindt plaats in Leiden. Op het programma staat onder meer een inleiding corpustaalkunde door Ton van der Wouden (Universiteit Leiden): "Language variation meets the corpus. A gentle introduction into corpus linguistics." De cursus bestaat uit vijf dagelijkse bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur (van 16:00 tot 18:30 uur). Deelname is gratis voor promovendi van bij het LOT aangesloten instituten; anderen betalen 100 euro.

Wat?Inleiding Corpustaalkunde
Waar?Leiden,
Wanneer?13/06/2005 tot 17/06/2005
Meer informatie?LOT
+ 31 30 253 60 06
Trans 10
3512 JK Utrecht
Nederland
lot@let.uu.nl
Website