Evenementen

Cursus Akoestische Analyse met PRAAT

De Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) organiseert twee keer per jaar een zomer- respectievelijk winterschool voor promovendi. De zomerschool van 2005 vindt plaats in Leiden. Op het programma staat onder meer een cursus over akoestische analyse met het programma PRAAT door Bert Remijsen (Universiteit Leiden): "Acoustic analysis of prosodic contrasts using PRAAT". De cursus bestaat uit vijf dagelijkse bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur (van 13:00 tot 15:30 uur). Deelname is gratis voor promovendi van bij het LOT aangesloten instituten; anderen betalen 100 euro.

Wat?Cursus Akoestische Analyse met PRAAT
Waar?Leiden,
Wanneer?20/06/2005 tot 24/06/2005
Meer informatie?LOT
+ 31 30 253 60 06
Trans 10
3512 JK Utrecht
Nederland
lot@let.uu.nl
Website