Evenementen

VVM-colloquium voor lerarenopleiders uit Vlaanderen en Nederland

Ter gelegenheid van zijn 20-jarig bestaan organiseert het VVM-Netwerk (Didactiek Nederlands) op woensdag 20 april 2005 een didactieknamiddag met rondetafelgesprekken (een colloquium) op de Campus Drie Eiken aulagebouw Q, zaal V2 van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk.

Het colloquium wordt gevolgd door een gezamenlijke maaltijd in restaurant Den Uil in de omgeving.

Die namiddag willen we het anders aanpakken dan met de bekende lezing. Na een korte introductie door een collega vanuit haar/zijn ervaring willen we met de deelnemers gezamenlijk nadenken over enkele actuele kwesties in de lerarenopleiding waarmee (ook) lerarenopleiders Nederlands worden geconfronteerd. We stellen die gesprekken in het licht van het aankomende decreet, in het bijzonder in de hogescholen (LKO, LLO, LSO).


Programma:

 • 14.30 u: Aankomst en welkom
 • 15. u - 15.45 u: Gesprek 1: Hoe ga je om met de curriculumaanpassingen, de nieuwe inhouden Nederlands?
  Inleider: Marijke Hendrickx, lerarenopleiding secundair onderwijs, Xioshogeschool Hasselt
 • 15.45 u - 16 u. Pauze met koffie of thee
 • 16 u - 16.45 u: Gesprek 2: Hoe ga je om met de stagebegeleiding van de aanstaande leraren Nederlands?
  Inleider: Ilse Cornelis, lerarenopleiding secundair onderwijs, KH Mechelen
 • 16.45 u - 17.30 u: Gesprek 3: Hoe bewaken wij de eigen kwaliteit van onze leerinhouden bij b.v. de modularisering en mogelijke andere structuuraanpassingen?
  Inleider: Jo Van den Hauwe, lerarenopleiding lager onderwijs, EHSAL Brussel
  Moderator: Francis Vereecke, Hogeschool Gent (onder voorbehoud)
  Verslaggever: Jan Missinne, Arteveldehogeschool Gent
 • 17.30 u: Benoeming tot erevoorzitter VVM en korte huldiging van VVM-medestichter en bestuurslid Hugo de Jonghe
 • 18 u: Gezamenlijk etentje in Taverne Restaurant Den Uil, Doornstraat 246, 2610 - Wilrijk, Tel. 03/828 83 38 (op de hoek met het Universiteitsplein)


Aanmelding colloquium 20 april 2005

uiterlijk op 15 april terugmailen naar: frans.daems@ua.ac.be

Inschrijvingsformulier: zie onderaan én in het aparte bijlagebestand

Praktisch: Hoe de Campus Drie Eiken te bereiken?

 • Met openbaar vervoer:
  De Campus Drie Eiken is vanuit Antwerpen Centrum met het openbaar vervoer te bereiken met:
  • Buslijn 17: Centraal Station / Pelikaanstraat / Campus Drie Eiken / UZA (30?)
  • Buslijn 21 : Berchem Station ? Campus Drie Eiken / UZA (20?)
  • Buslijn 25: Groenplaats / Campus Drie Eiken / UZA (30?)
  • bushalte: Campus
  • Andere buslijnen, bereikbaarheid met de auto en een plattegrond zijn te vinden op http://www.ua.ac.be/ (aanklikken /contact/bezoek/).
 • Met de auto:
  • Voor wie met de auto komt: de kleine uitrit 6A op de E19 (?UIA/UZA?) mag niet gebruikt worden zolang de werkzaamheden aan de Antwerpse ring voortduren.
  • Wie met de auto uit het zuiden komt neme op de E19 de uitrit Kontich, Prins Boudewijnlaan richting Antwerpen, in Edegem linksaf de Drie Eikenstraat; of in Kontich linksaf de Groeningelei en nadien rechtsaf de Doornstraat.
  • Wie via de A12 uit het zuiden komt kan het beste via de Boomsesteenweg (buitenrijbaan) komen (richtingaanwijzer "UIA").
  • Wie uit het noorden via de A12 of de Antwerpse ring komt, kan het beste via de Boomsesteenweg (buitenrijbaan) komen (richtingaanwijzer "UIA"); of via de Singel, ter hoogte van Berchem de Prins Boudewijnlaan, en in Edegem rechtsaf de Drie Eikenstraat).
  • Parkeren op P3 of P4.
Het aulacomplex Q, waarin de vergaderzaal V2, vindt u op de plattegrond (http://www.ua.ac.be/ (aanklikken /contact/bezoek/).


Inschrijvingsformulier Voornaam + Naam: Adres: tel.: e-mail: Onderwijsinstelling: Functie/vakken: neemt deel aan het colloquium op 20 april 2005 O lid van de VVM: gratis voor het colloquium O geen lid van de VVM: betaalt 5 euro O neemt deel aan de gezamenlijke maaltijd In Taverne Restaurant Den Uil eten we naar eigen keuze (à la carte!). De prijzen van een hoofdschotel liggen tussen ruwweg EUR 12 en EUR 18 (of meer voor wie het chic wil hebben). Ter plaatse persoonlijk te betalen. Uitdrukkelijk vragen wij 1. dit inschrijvingsformulier te kopiëren en ingevuld per e-mail terug te sturen naar VVM-penningmeester Frans Daems, e-post: frans.daems@ua.ac.be en dat uiterlijk op vrijdag 15 april 2005 2. aan de niet-leden de colloquiumkosten van 5 euro onverwijld over te schrijven naar de rekening van VVM p/a CNO, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, nr. 001-1499716-75, vermelding VVM Colloquium 20 april. Voor overschrijvingen uit het buitenland: IBAN = BE05 0011 4997 1675; BIC = GEBABEBB.
Res tua agitur

We stellen uw actieve aanwezigheid bijzonder op prijs.

Heel hartelijk welkom op 20 april e.k. zijn de lerarenopleiders, ook de andere didactisch betrokkenen uit Vlaanderen en Nederland.

Het bestuur van het VVM-Netwerk

Hugo de Jonghe, erevoorzitter
Ghislain Duchâteau, voorzitter
Helga De Braekeleer, vicevoorzitter
Marc Smolenaers, secretaris
Frans Daems, penningmeester
André Mottart, bestuurslid
Jan Uyttendaele, bestuurslid
Tom Venstermans, bestuurslid
Frans Zwitserlood, bestuurslid

Wat?VVM-colloquium voor lerarenopleiders uit Vlaanderen en Nederland
Waar?Wilrijk/Antwerpen (Campus Drie Eiken), België
Wanneer?20/04/2005