Evenementen

Presentatie nieuwe Groene Boekje


Uitgebreide informatie over de nieuwe editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal of het Groene Boekje is te vinden op: http://taalunieversum.org/taal/spelling


(Bron van onderstaand bericht: persbericht Sdu Uitgevers)

Eens in de tien jaar verschijnt er een nieuwe officiële Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie, beter bekend als het Groene Boekje. Het geheel vernieuwde Groene Boekje verschijnt bij Sdu Uitgevers en Uitgeverij Lannoo.

Woordenlijst

Het Groene Boekje 2005 bevat een volledig herziene woordenlijst:

  • Er is een nieuwe selectie van woorden gemaakt: incourante woorden en woorden zonder spellingprobleem zijn komen te vervallen en nieuwe, meer courante woorden met spellingproblemen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Het nieuwe Groene Boekje bevat ongeveer 6.000 nieuwe woorden met spellingproblemen.
  • Het Nederlands ontleend aan andere talen komt ruimschoots aan bod, zoals woorden uit het Engels en Frans, maar ook uit het Arabisch, Japans, en Surinaams.
  • De "paardebloemregel" is geschrapt. De regel bleek in de praktijk moeilijk te volgen.
  • Fouten, tegenstrijdigheden en inconsistenties uit de vorige editie zijn gecorrigeerd.

Leidraad

In een compleet nieuwe Leidraad worden alle spellingregels duidelijk en toegankelijk gepresenteerd, met vele voorbeelden. Aangescherpte richtlijnen voor het correcte gebruik van hoofdletters (Minister?, ministerie?), de schrijfwijze van afkortingen, aaneen- of losschrijven van samenstellingen afkomstig uit het Engels (marketing-manager?), uit het Engels overgenomen werkwoorden (deleten, gsm'en), verkleinwoorden van Engelse en Franse leenwoorden (doucheje?) worden daarbij consequent en duidelijk geformuleerd. De Leidraad is toegankelijk gemaakt met een index.

Het nieuwe Groene Boekje is gebruiksvriendelijk en neemt alle twijfels over de correcte, officiële spelling weg.

Verschijningsdatum: 15 oktober 2005
Uitvoering: Gebonden met stofomslag
Omvang: 1.056 pagina's
Formaat: 11,5 x 16,5 cm
Prijs: EUR 19,95
ISBN: 90 12 10590! 0

Nadere informatie

Nadere informatie over het nieuwe Groene Boekje is te vinden op de website van de Nederlandse Taalunie: http://taalunieversum.org/taalunie/ taalunieministers_bekrachtigen_nieuwe_woordenlijst/index.php

Wat?Presentatie nieuwe Groene Boekje
Waar?Nederland / Vlaanderen / Suriname,
Wanneer?15/10/2005