Evenementen

Zestiende Colloquium Neerlandicum

Het 16e Colloquium Neerlandicum zal onder de titel 'Neerlandistiek in contrast' aandacht besteden aan het Caribisch gebied (taalkunde en literatuur); de bijbel en de Lage Landen; natievorming, cultuur en maatschappij, en aan contrastieve syntaxis. Didactiek zal een hele dag in beslag nemen, die 's morgens begint met didactiek als wetenschap voor het hoger onderwijs en in de loop van de middag overgaat naar op de praktijk gerichte workshops. Voor de Vrije Markt zijn twee dagdelen gereserveerd, verspreid over de colloquiumweek.

De docenten neerlandistiek extra muros worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de Vrije Markt. Bijdragen kunnen worden aangeboden tot 15 oktober 2005; zie hiervoor het aanmeldingsformulier Vrije Markt op de webstek van de IVN, de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek: www.ivnnl.com.

Op de IVN-site kunt u de totstandkoming van het programma van het Zestiende Colloquium Neerlandicum op de voet volgen. Niet alleen het programma vindt u daar, maar ook links naar de sites van de Universiteit Gent (www.ugent.be), de dienst toerisme van de stad Gent (www.gent.be) en de dienst toerisme van Oost-Vlaanderen (www.toerisme.oost-vlaanderen.be).

Wat?Zestiende Colloquium Neerlandicum
Waar?Gent, België
Wanneer?20/08/2006 tot 26/08/2006
Meer informatie?Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek (IVN)
Website