Evenementen

Colloquium over stadsliteratuur in de Lage Landen en Europa

Op maandag 23 mei 2005 wordt op de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (Koningstraat 18, Gent) het colloquium De stad als trope - Stadsliteratuur in de Lage Landen en Europa gehouden.

Hoewel in de vergelijkende literatuurwetenschap (o.a Lehan, Keunen) en ook in de nationale literatuurstudie van de buurlanden (o.a. Citron, Riha) de wetenschappelijke studie van stadsliteratuur een sterk uitgebouwd onderdeel vormt van de thematologie en de imagologie, ontbreken voor het Nederlands taalgebied zowel detailstudies als globale overzichten. Het colloquium De stad als trope, georganiseerd door het tijdschrift Spiegel der Letteren in samenwerking met het Ghent Urban Studies Team (GUST), wil een aanzet vormen tot een interdisciplinaire benadering van stadsmythologieën binnen de Nederlandstalige letterkunde. Aan de hand van een aantal casestudies zal het terrein worden verkend en zal, in aansluiting met internationale trends, gezocht worden naar een adequate conceptualisering, die literaire stadstudie zinvol maakt binnen zowel een literair-sociologisch als semiologisch bestek. Naast bijdragen van literatuuronderzoekers zal het symposium ook gestoffeerd worden door bijdragen uit de geschiedenis, de architectuur en de kunstgeschiedenis.

Nadere informatie: Neder-L 0505.11.

Wat?Colloquium over stadsliteratuur in de Lage Landen en Europa
Waar?Gent (KANTL), België
Wanneer?23/05/2005