Evenementen

Symposium Werkgroep 19e Eeuw: 'Voorschrift en vrijheid'

Met het tweedaagse symposium Voorschrift en vrijheid wil de Werkgroep Negentiende Eeuw de conformeringsdwang van de negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur verkennen. Het was voor het 'zelf' in de negentiende eeuw een hoog goed om zich te verwerkelijken in denken, gevoel en handelen, maar dat leek enkel mogelijk door dat 'zelf' strak te disciplineren. Het denken van die eeuw omvat zowel het verlangen naar oprechtheid als de eis van normering.

Deze kennelijke tegenstrijdigheid uit zich in tal van terreinen: de politiek, de literatuur, de filosofie, de muziek, de religie, de wetenschap. Zo lijkt, bijvoorbeeld, de individualiteit van het Romantische genie op gespannen voet te staan met het ideaal van genootschappelijkheid; de wetenschapper lijkt in zijn laboratorium voor een onmogelijke opgave te staan wanneer hij met zijn waarnemingen de heersende, bijbelse beelden wil bevestigen; een socialistisch volksvertegenwoordiger dient de discussietaal van gevestigde elites te leren. Het resultaat van dergelijke spanningen is niet zelden een culturele uiting die tegelijk bepaald is door de context waaruit het ontstond, maar zich daar ook tegen afzet.

Het definitieve programma van het symposium ligt nog niet vast. Nadere informatie: Neder-L 0505.14.

Wat?Symposium Werkgroep 19e Eeuw: 'Voorschrift en vrijheid'
Waar?Amsterdam, Nederland
Wanneer?18/11/2005 tot 19/11/2005