Evenementen

Discussiemiddag 'De toekomst van de letterkundige Neerlandistiek'

De toekomst van de letterkundige Neerlandistiek
Discussiemiddag
Amsterdam, UvA
2 juni 2005 14.00-17.00

Aan allen die de letterkundige Neerlandistiek een warm hart toedragen of daar op basis van andere gevoelens over willen discussiëren:

een uitnodiging tot een discussiemiddag op 2 juni aan de Universiteit van Amsterdam.

'De toekomst der Neerlandistiek'

Zo luidde de titel van een onlangs verschenen themanummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Uit het themanummer bleek dat er wat onvrede bestaat met de huidige stand van zaken in de letterkundige Neerlandistiek: sommige contribuanten spraken over te weinig internationale oriëntatie, anderen constateerden het manco van een weinig levendige onderzoekstraditie. Nog weer andere kritiekpunten waren: de letterkundige Neerlandistiek is te theorievijandig, kent te weinig echte discussie, heeft te veel oog voor staande gewoonten en gebruiken, leidt onder te smalle opleidingen; en zo meer. Er was niet alleen kritiek. Alle participanten zagen mogelijkheden voor een verlevendiging en versteviging van het vak.
    Naar aanleiding van het themanummer willen we door middel van een discussiemiddag inventariseren in hoeverre deze klachten door de rest van het veld worden gedeeld. Maar het gaat ons nadrukkelijk ook om de toekomst: we willen bijdragen aan een brede discussie onder vakgenoten over het vak en hoe dat in de komende jaren verlevendigd of verstevigd kan worden.
    We kiezen niet voor (weer) een lezingenmiddag. Het gaat ons om discussie, die plaats zal vinden onder deskundige leiding, en die zich moet afspelen met name tussen vakgenoten van verschillende periodes, maar ook (hopelijk) tussen Neerlandici en mensen uit andere disciplines. Er zal gediscussieerd worden aan de hand van drie korte, prikkelende inleidingen rondom thema's die ook in het TNTL-nummer aan de orde zijn gesteld, in het bijzonder: de breedte van opleidingen, de positie van de Neerlandistiek in relatie tot de multiculturele samenleving, en de verhouding tussen wetenschap, kritiek en theorie.

Inleiders zijn: prof. dr, Frank Willaert (Antwerpen, mediëvistiek), prof. dr. Maaijke Meijer (Maastricht, cultuurwetenschappen) en prof. dr. Lia van Gemert (Utrecht, historische letterkunde). Zij houden allen een korte inleiding met tot discussie aansporende stellingen.

Wilt u zich opgeven, stuur dan voor 20 mei een mail met het woord "Toekomst" in de onderwerpregel naar owi.neerlandistiek-fgw@uva.nl

De precieze lokatie wordt later bekendgemaakt.

Wij hopen u op 2 juni a.s. te mogen begroeten!

Ernst van Alphen
Frans Willem Korsten
Thomas Vaessens

Bron: Neder-L 0505.25

Wat?Discussiemiddag 'De toekomst van de letterkundige Neerlandistiek'
Waar?Amsterdam (UvA), Nederland
Wanneer?02/06/2005