Evenementen

CNTS-colloquium BaTaVo voor Afrikaanse Taaltechnologie

In de colloquiumreeks van het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak in Antwerpen houdt Gerhard van Huyssteen (Centre for Text Technology, Potchefstroom) een uiteenzetting getiteld "Towards a Basic Language Resource Kit for Afrikaans Text Technology". Computerlinguïstiek en TST zijn relatief jong in Zuid-Afrika. Van Huyssteen schetst de huidige stand van zaken, met name op het gebied van teksttechnologie. Welke basistaalvoorzieningen (BaTaVo) zijn nodig voor de ontwikkeling van toepassingen voor het Afrikaans? Toegang is gratis; inschrijven is niet nodig.

Wat?CNTS-colloquium BaTaVo voor Afrikaanse Taaltechnologie
Waar?Antwerpen,
Wanneer?17/06/2005
Meer informatie?Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak
Bart Decadt
+ 32 3 820 27 98
Universiteit Antwerpen
Campus Drie Eiken, Building A
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België
bart.decadt@ua.ac.be
Website