Evenementen

COREX-workshop

De TST-centrale organiseert op 30 juni een workshop COREX en TIGER. De zoeksoftware bij het Corpus Gesproken Nederlands is krachtig en nauwkeurig, maar vereist in de beginperiode veel inspanning van de gebruiker. In deze workshop wordt u in een rustig tempo door de leerfase heen geloodst. We behandelen de installatie van het programma, het doorzoeken van de verschillende annotatielagen van het corpus, het aanmaken en doorzoeken van subcorpora en het zoeken in metadata. Speciale aandacht is er voor het doorzoeken van de syntactische annotaties met behulp van TIGER. De workshop is vraaggestuurd: de precieze inhoud wordt bepaald door de deelnemers. Als u een specifieke onderzoeksvraag door ons behandeld wilt zien, kunt u die vraag tot een week voor de workshop mailen naar tst-cgn@inl.nl.

Wat?COREX-workshop
Waar?Tilburg,
Wanneer?30/06/2005
Meer informatie?TST-centrale
Simo Goddijn
+ 31 71 527 24 88 / + 32 3 820 27 84
INL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Nederland
tst-cgn@inl.nl
Website