Evenementen

TST-dag

De TST-centrale organiseert op 4 juli een TST-dag voor kennisinstellingen en voor bedrijven. Bij die gelegenheid zal minister Maria van der Hoeven van het ministerie van OCW de Antwerpse INL-dependance officieel openen.

De TST-dag is in de eerste plaats bedoeld om de deelnemers - vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en de overheid - de gelegenheid te geven in discussie te gaan over hun wensen en verwachtingen ten opzichte van een TST-centrale. Het formele gedeelte van de dag sluiten we dan ook af met een forumdiscussie naar aanleiding van door deelnemers geformuleerde stellingen. Naast vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en de TST-centrale neemt in het forum ook Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, zitting. Verder zal er opnieuw een IPR-workshop zijn, nu geleid door mr. Adonna Alkema ("onze" jurist) en dr. Jeannine Beeken. Uiteraard wordt u ook op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken binnen de TST-centrale: hoe is het met het CGN, het RBN en het elektronische Groene Boekje?

Op de TST-dag in kasteel Middelheim bij Antwerpen neemt de Nederlandse minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Corpus Gesproken Nederlands in ontvangst. De 33 DVD's bevatten ruim duizend uur gesproken Nederlands en vormen een taalschatkist van het levende Nederlands rond het jaar 2000.

In het Corpus Gesproken Nederlands zijn zo'n tien miljoen woorden geanalyseerd, geannoteerd en gecategoriseerd. De verzameling gesproken taalfragmenten is tot stand gekomen dankzij financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse en Vlaamse overheid en de Nederlandse Taalunie. De totale kosten voor het project bedroegen vijf miljoen euro.

Bron: www.nwo.nl en www.onzetaal.nl; zie ook: De Telegraaf.

Wat?TST-dag
Waar?Antwerpen,
Wanneer?04/07/2005
Meer informatie?TST-centrale
Simo Goddijn
+31 71 527 24 88 / +32 3 820 27 84
INL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Nederland
tst@inl.nl
Website