Evenementen

Presentatie TST-onderzoek op TST-dag

(Persbericht Nederlandse Taalunie:)
Taalunie onderzoekt belang taal- en spraaktechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen

Om de positie van Nederlanders en Vlamingen met communicatieve beperkingen te kunnen verbeteren heeft de Nederlandse Taalunie een onderzoek laten uitvoeren naar toepassingen van taal- en spraaktechnologie (TST) voor deze doelgroep. TST kan worden ingezet voor de diagnose van beperkingen, voor training en herstel van communicatiemogelijkheden, en voor hulpmiddelen die de resterende vaardigheden ondersteunen. De resultaten van het onderzoek worden op 4 juli gepresenteerd door Toni Rietveld (hoogleraar methodologie van onderzoek in taal- en spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen) op de TST-dag in Kasteel Middelheim te Antwerpen. Rietveld voerde het onderzoek uit samen met Ingeborg Stolte van Polderland Language & Speech Technology.

In alle activiteiten van de Taalunie staan de belangen van de taalgebruiker voorop. Iedereen die Nederlands spreekt, moet met zijn of haar taal in zo veel mogelijk taalsituaties terecht kunnen. Dit geldt ook voor mensen met communicatieve beperkingen. Om te onderzoeken hoe deze specifieke groep gebruikers van het Nederlands geholpen zou kunnen worden, heeft de Taalunie een studie laten uitvoeren op basis van de volgende twee vragen. Hebben Nederlanders en Vlamingen met communicatieve beperkingen behoefte aan TST-toepassingen waaraan momenteel niet of onvoldoende wordt voldaan? En hoe kan het bedrijfsleven een rol spelen bij het realiseren van dergelijke toepassingen?

Het onderzoek richtte zich op vier typen stoornissen: mentaal (afasie, dyslexie), sensorisch (blind- en slechtziendheid, doof- en slechthorendheid), stem en spraak (dysartrie, stotteren), en motorisch (RSI, dyspraxie). Voor de hieruit voortvloeiende beperkingen hebben de onderzoekers gekeken wat er beschikbaar is aan TST-hulpmiddelen, wat de ervaringen van gebruikers zijn (gebruiksvriendelijkheid, bekendheid, kwaliteit, toepasbaarheid), en hoe nader aan de behoeften kan worden voldaan.

Interviews met gehandicapten, hulpverleners en leveranciers leverden een beeld op van een zeer diverse wereld met uiteenlopende wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit verklaart waarom communicatieve beperkingen weinig aandacht van het bedrijfsleven krijgen: de diversificatie aan stoornissen en behoeften maakt het onmogelijk om producten te ontwikkelen die voor de hele doelgroep zonder meer van toepassing zijn.

Desondanks doet TST langzaam zijn intrede bij mensen met communicatieve beperkingen. Belangrijk voor het succes van de toepassingen blijkt niet zozeer de kwaliteit van de technologie, die uiteraard aan een redelijke standaard moet voldoen, maar vooral de gebruiksvriendelijkheid. Verder is de prijs een belangrijke factor.

De onderzoekers concluderen dat er in Nederland en Vlaanderen inderdaad brede behoefte is aan nieuwe of verbeterde TST-producten. Op korte termijn valt dan bijvoorbeeld te denken aan een systeem om spraak om te zetten naar braille, en een uitgebreider aanbod van stemmen voor spraaksynthese. Gewenste ontwikkelingen op de middellange en lange termijn zijn onder meer spelling- en grammaticacontrole specifiek voor doven en dyslectici, kwaliteitsverbetering van spraakherkenning, en automatische lexicale simplificatie (vereenvoudigen van een tekst zodat deze toegankelijker wordt voor bijvoorbeeld afatici, dyslectici of doofblinden).

De onderzoekers signaleren een aantal manieren waarop het bedrijfsleven een rol kan spelen, bijvoorbeeld door producten te lokaliseren, toegankelijker en flexibel te maken, en door het bieden van informatie en ondersteuning.

Nederlandse Taalunie

In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlandse en Vlaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Polderland

Polderland Language & Speech Technology B.V. levert al sinds 1996 taalsoftware aan Microsoft en is een van de belangrijkste spelers op het gebied van taal- en spraaktechnologie in Nederland. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van schrijfhulpmiddelen voor verschillende talen en doelgroepen. De bekendste producten in deze lijn zijn de Nederlandse spellingcontrole en grammaticacontrole die standaardonderdeel zijn van Microsoft Officepakket in de Benelux. Meer informatie over Polderland is te vinden op www.polderland.nl.

Het volledige rapport Taal- en spraaktechnologie en communicatieve beperkingen (51 pagina’s) is vanaf 5 juli gratis op te vragen bij de Nederlandse Taalunie, tst@taalunie.org, telefoon + 31 70.346.95.48 en in PDF-formaat te vinden op www.taalunieversum.org/taal/technologie/. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Catia Cucchiarini, ccucchiarini@taalunie.org, telefoon + 31 70.346.95.48.

Wat?Presentatie TST-onderzoek op TST-dag
Waar?Antwerpen (Kasteel Middelheim),
Wanneer?04/07/2005