Evenementen

Symposium 2e tender IOP Mens-Machine-Interactie

Om de vragen uit het bedrijfsleven en het aanbod van de kennisinstellingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen organiseert het IOP MMI van SenterNovem op woensdag 28 september 2005 een symposium in Fort Voordorp te Groenekan. Op deze dag, de start van de tweede tender, hebben bedrijven de gelegenheid om aan kennisinstellingen kenbaar te maken welke strategische onderzoeksvragen interessant zijn om aan te werken. Kennisinstellingen hebben de mogelijkheid om in overleg met bedrijven projectvoorstellen voor de komende tender te formuleren.

Wat?Symposium 2e tender IOP Mens-Machine-Interactie
Waar?Groenekan,
Wanneer?28/09/2005
Meer informatie?SenterNovem
Hans Kruithof
+ 31 70 373 53 63
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Nederland
h.kruithof@senternovem.nl
Website